...

Daily Archives: 28 września 2020

CREAM wzmacnia dział property i asset managementu

Do działu zarządzania nieruchomościami w CREAM Property Advisors dołączyły dwie nowe osoby – Jakub Kaźmierczak oraz Anna Rogalska. Ponadto zespół projektowy CNC wzbogacił się o project managera, którym został Robert Wrzosek.
Read more
28 września 2020
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.