...

Daily Archives: 6 września 2021

CREAM debiutuje na rynku magazynowym

CREAM Property Advisors zdobył pierwszy logistyczny kontrakt na zarządzanie, leasing i project management. - Powierzył nam go Fortress, jeden z trzech największych funduszy z RPA, posiadający niemal 300 nieruchomości i około 1,5 mld euro kapitału - informuje Grzegorz Mroczek, wiceprezes CREAM Property Advisors.
Read more
6 września 2021
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.