...

CNC lekiem na wzrost kosztów w centrach handlowych

Cream Noi Control - CNC

Wszystko na to wskazuje, że rok 2020 okaże się dla właścicieli i zarządców nieruchomości okresem walki ze stosunkowo wysokimi wzrostami cen usług i mediów.

Główne motory wzrostu to: podwyżka minimalnego wynagrodzenia, nowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami przekładające się na  wzrost cen wywozu śmieci oraz ciągle aktualny temat wzrostu cen energii elektrycznej. Wszystkie te czynniki przekładają się zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, na wzrost kosztów eksploatacyjnych nieruchomości. Wzrost kosztów ogółem w budżetach, co prawda w zależności od typu nieruchomości,  może osiągnąć przeciętnie nawet 10% r/r.

Sytuacja ta niewątpliwie przełoży się na wzrost kosztów nieprzenoszalnych i spowoduje spadek wartości nieruchomości. Na tak duże wzrosty najbardziej narażone są galerie handlowe, które do swojego działania potrzebują wielu różnych usług, a dodatkowo są dużymi konsumentami energii elektrycznej.

Firma CREAM w ostatnim roku wprowadziła do swojej oferty nową usługę pod nazwą CNC, która wydaje się być panaceum na wzrost kosztów funkcjonowania nieruchomości. Usługa CNC jest przeznaczona dla właścicieli i zarządców nieruchomości komercyjnych zainteresowanych obniżaniem kosztów funkcjonowania nieruchomości oraz wzrostem ich wartości. Obejmuje ona następujące etapy: audyt nieruchomości pod kątem możliwości wdrożenia rozwiązań optymalizujących koszty, plan implementacja, wdrożenie, raport powdrożeniowy. Dotychczas usługa CNC została zrealizowana w 7 obiektach (o łącznej powierzchni GLA wynoszącej 102 tys. mkw.) i pozwoliła wygenerować oszczędności w budżetach operacyjnych na kwotę około 3 mln zł łącznie, co daje podniesienie wartości nieruchomości o blisko 35 mln zł.

​Robert Żurek, business development director, CREAM

CREAM Noi Control

Cream CNC to rewelacyjne rozwiązanie dające drugie życie projektom mający deficyt w kosztach eksploatacyjnych – poprzez zmianę porządku, sposobu zarządzania oraz szeregu zabiegów, dzięki którym jesteśmy w stanie obniżyć koszty, co przekłada się pozytywnie na poziom najmu i ostatecznie na wartość obiektu i jego postrzeganie.


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.