...

CREAM Shield – nowa usługa od CREAM-u

CREAM Shield - nowa usługa od CREAM-u

W odpowiedzi na sytuację rynkową w branży handlowej oraz przyszłe wyzwania związane ze skutkami pandemii COVID-19 firma CREAM Property Advisors przygotowała nową usługę – CREAM Shield.

CREAM Shield to pakiet strategiczny zawierający elementy analizy komercyjnej i prawnej skierowany do właścicieli obiektów handlowych i podejmujący kwestie związane z kryzysem w branży centrów handlowych na skutek epidemii COVID-19. Zadaniem CREAM Shield jest stworzenie i wdrożenie strategii dla badanego projektu po wcześniejszej bardzo skrupulatnej i precyzyjnej analizie zapisów umów najmu i innych kwestii prawnych istotnych dla działalności obiektu. Oprócz części komercyjnej CREAM Shield skupi się również na możliwości ograniczenia kosztów funkcjonowania galerii – to istotne z punktu widzenia nadchodzącej recesji na rynku. Usługa zakłada dodatkowo wypracowanie takich porozumień z najemcami, które w nowej rzeczywistości handlowej pozwolą nie tylko zachować płynność finansową, ale wpłyną także na wzrost wartości nieruchomości. Z nowego produktu mogą skorzystać właściciele centrów handlowych, którzy nie posiadają własnych narzędzi ani zespołów do przeprowadzenia niezbędnych analiz i opracowania najbardziej skutecznej i precyzyjnej strategii w odpowiedzi na wyzwania, z którymi przyszło nam się obecnie mierzyć.

CREAM Shield powstał we współpracy z kancelarią CREAM Legal.

– Kryzys jeszcze wyraźniej pokazał, że w branży handlowej brakuje myślenia strategicznego, bez którego galeriom trudno jest przetrwać ciężkie czasy. CREAM Property Advisors od początku promuje asset management jako skuteczne narzędzie wspomagające funkcjonowanie obiektów i realnie wpływające na ich wartość. W zeszłym roku uruchomiliśmy dwie usługi: CNC – projekt obniżający koszty i C360 –  szybki audyt strategiczny. Teraz błyskawicznie reagujemy i wypuszczamy na rynek kolejny zintegrowany produkt skrojony na te czasy – CREAM Shield  – twierdzi Grzegorz Mroczek, wiceprezes CREAM Property Advisors.

– Obecna sytuacja jest czasem wyzwań stawianych uczestnikom rynku handlowego i wymaga wyjątkowych rozwiązań. Połączenie analizy sytuacji komercyjnej i prawnej, w jakiej znajdują się obecnie centra, szybka reakcja na zmieniające się realia oraz pakiet oszczędnościowy to odpowiedź na potrzeby wielu obiektów handlowych – dodaje Filip Grzesiak, partner zarządzający kancelarii CREAM Legal.


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.