...

CREAM zarządza portfelem Arcony w Polsce

CREAM zarządza portfelem Arcony w Polsce

Arcona Capital – manager funduszu z siedzibą w Monachium, operujący w siedmiu europejskich krajach i zarządzający nieruchomościami o łącznej wartości 645 mln euro – została nowym klientem firmy CREAM Property Advisors.

CREAM Property Advisors przejmuje całościowe zarządzanie portfelem 10 pasaży handlowych z portfela Arcona Property Fund w dziewięciu polskich miastach. Firma została również wyłącznym agentem najmu tych nieruchomości. Ponadto CREAM będzie w pełni odpowiedzialny za całą rachunkowość, a także za sporządzanie raportów zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (ang. IFRS). Arcona Property Fund jest notowany na giełdzie w Amsterdamie z aktywami o wartości ponad 100 mln euro.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w niełatwym dla rynku okresie pozyskaliśmy tak znakomitego klienta. Jestem przekonany, że nasza współpraca ułoży się doskonale. Pasaże handlowe to idealne miejsca na codzienne, podstawowe zakupy – będziemy wzmacniać ich ofertę i dbać o każdy aspekt działalności. CREAM Property Advisors nie raz udowodnił, że troszczy się o każdy powierzony projekt z wielką starannością – mówi Grzegorz Mroczek, wiceprezes CREAM Property Advisors.

Chcemy, aby nasze portfolio rosło w siłę i rozwijało się pod czujnym okiem w pełni zaangażowanego, profesjonalnego menedżera. Liczymy na udane partnerstwo dodaje Mateusz Siejka, dyrektor zarządzający na Polskę w Arcona Capital.

Za leasing nieruchomości Arcony odpowiedzialna jest Marta Jezierska, leasing manager, CREAM Property Advisors.


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.