...

Fizar zaufał CREAM Property Advisors

Fizar zaufał CREAM Property Advisors

CREAM Property Advisors przejął w zarządzanie pięć obiektów handlowych należących do Fizar Sp. o.o. Portfel zarządczy spółki wzbogacił się tym sposobem o kolejne 41 tys. mkw. powierzchni handlowej łącznie.

Fizar przekazał w ręce specjalistów CREAM Property Advisors takie obiekty, jak: Unia Park Handlowy w Grudziądzu składający się z dwóch budynków: handlowego oraz biurowo-handlowego, Centrum Wyposażenia Wnętrz Zielona Góra, CH Belg w Katowicach, CH Filar w Wadowicach i CH Zawisza w Malborku. W zakres kompetencji nowego zarządcy wchodzi pełna usługa property management.

– Jesteśmy zaszczyceni podjęciem współpracy z firmą Fizar Sp. z o.o. To ciekawe portfolio składające się z obiektów średniej wielkości o ugruntowanej pozycji, doceniane przez klientów przez możliwość szybkich, codziennych zakupów. Będziemy starali się jak najlepiej zarządzać tymi nieruchomościami, aby wzmocnić ich wartość i zrealizować cele postawione przez właściciela – komentuje Jakub Kaźmierczak, dyrektor działu Property & Asset Management w CREAM Property Advisors.


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.