...

Galeria Plaza pod opieką CREAM-u

Galeria Plaza pod opieką CREAM-u

CREAM Property Advisors przejmuje zarządzanie krakowską Galerią Plaza.

W ramach zawartej umowy CREAM Property Advisors zrealizuje w Galerii Plaza projekt oszczędnościowy CNC oraz wprowadzi zmiany związane z ofertą obiektu. – Galeria Plaza jest przeznaczona na sprzedaż. W związku z tym do zadań zespołu CREAM Property Advisors należy ocena potencjału komercyjnego projektu oraz przygotowanie strategii opartej na krótkoterminowym uzupełnieniu powierzchni komercyjnej – mówi Grzegorz Mroczek, wiceprezes CREAM Property Advisors. Do nowego właściciela będzie natomiast należała ostateczna decyzja o przyszłym kształcie projektu.

Jedną z ważnych części podpisanego kontraktu jest wdrożenie usługi CNC polegającej na wprowadzeniu rozwiązań zarządczych pozwalających z jednej strony obniżyć koszty funkcjonowania obiektu, a z drugiej – pozytywnie wpłynąć na jego wartość.

Galeria Plaza

Galeria Plaza mieści się przy alei Pokoju w Krakowie. Projekt ma 35 tys. mkw. powierzchni GLA. W obiekcie funkcjonuje hipermarket Carrefour, kino Cinema City i IMAX, kręgielnia PINK Bowling & Club i Fitness Platinium. Do dyspozycji kierowców jest parking podziemny oraz parking zewnętrzny na około 1100 samochodów. Asset managerem projektu jest Peakside Capital.


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.