...

Jarosław Jodełka nowym szefem działu finansowego

Jarosław Jodełka nowym szefem działu finansowego CREAM Property Advisors

Jarosław Jodełka został nowym dyrektorem finansowym w CREAM Property Advisors. Do jego obowiązków należy zarządzanie finansami spółek grupy, planowanie biznesowe i analizy finansowe, a także wspieranie zarządzania firmą i doradztwo w zakresie strategii, inwestycji i rozwoju grupy. Nową funkcję obejmie 1 stycznia 2022 roku.

Jarosław Jodełka  ma 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania finansami oraz kontroli kosztów, a od ponad 15 lat jest związany z branżą nieruchomości. Specjalizuje się w kontroli biznesowej i operacyjnej nieruchomości komercyjnych, zarządzaniu płynnością finansową i przepływami pieniężnymi spółek oraz wdrażaniu systemów do prowadzenia inwestycji i raportowania. W czasie swojej dotychczasowej kariery zawodowej współpracował m.in. ze spółkami z grupy Ingka Centres (wówczas IKEA Centres), zajmując się kontrolą finansową nieruchomości oraz projektów takich jak m.in. Port Łódź. Z kolei w firmie Echo Investment był odpowiedzialny za rozliczenia takich projektów, jak: Galeria Młociny, Galeria Libero czy obiektów biurowych. Pracował także dla ISS Facility Services i Multi Poland.

Jarosław Jodełka, oprócz licznych kursów i szkoleń, ukończył czterokierunkową specjalizację z zarządzania projektami prowadzoną przez University of California.  Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz stypendystą Fachhochschule Heidelberg. – Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Jarosław dołącza do zespołu CREAM Property Advisors w momencie intensywnego rozwoju firmy. Posiada on kluczowe kompetencje, które pozwalają nam rosnąć jeszcze szybciej, a naszym klientom zapewniają ciągłość najwyższych standardów obsługi – powiedział Niall O’Higgins, prezes CREAM Property Advisors.


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.