...

Daily Archives: 5 July 2022

ROBERT ŻUREK: cięcie kosztów utrzymania nieruchomości ciągle na topie

W pierwszym półroczu 2022 roku firma CREAM Property Advisors pozyskała 10 nowych kontraktów w ramach usługi CNC Savings & Green Profits, która pozwala nie tylko zoptymalizować koszty funkcjonowania nieruchomości, ale również, zgodnie z polityką ESG, wdrożyć wiele ekologicznych rozwiązań.
Read more
5 July 2022
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.