...

CREAM w nowej odsłonie

CREAM w nowej odsłonie

Firma CREAM Property Advisors wprowadza zmiany w identyfikacji wizualnej. Spółka ma nowe logo oraz nową stronę internetową, które jeszcze lepiej oddają charakter jej działalności.

Od kilku tygodni trwały prace nad zmianą starej szaty graficznej i wprowadzenie takich rozwiązań, które najlepiej określają obecną pozycję i rozwój firmy. Najważniejszymi elementami były zmiana logo i stworzenie zupełnie nowej strony internetowej pod nowym adresem: cream-advisors.pl. – W ostatnim roku firma CREAM Property Advisors bardzo się umocniła, z sukcesem realizując ciekawe projekty. Postanowiliśmy więc pokazać to również w naszej identyfikacji wizualnej. Dominują w niej kolory siły, mocy, energii oraz profesjonalizmu, czyli to, co najlepiej nas określa – mówi Aneta Cichla, PR & marketing manager w CREAM Property Advisors. Dopełnieniem było wprowadzenie do nazwy firmy sformułowania „Property Advisors”, aby podkreślić komplementarność usług.

Zmiana barw przypadła na niezwykle trudny czas dla branży centrów handlowych. Mimo tego, CREAM Property Advisors opracowuje pomysły i rozwiązania, które mogą wspomóc właścicieli obiektów handlowych w zaistniałej sytuacji. Do naszej oferty wprowadziliśmy usługę CREAM Shield, a wcześniej  stworzyliśmy takie zaawansowane narzędzia z obszaru zarządzania strategicznego, które jako już „przetestowane w boju” wydają się jeszcze bardziej przydatne. Chodzi o projekt generujący znaczne oszczędności  CNC, szybki audyt strategiczny C360 i Sell Me (zbudowanie wartości obiektu na sprzedaż Sell Me), które łącznie są bardzo pomocne przy podejmowaniu decyzji w tych trudnych czasach. Szybkie działania są szansą na zminimalizowanie wpływu obecnej sytuacji na centra handlowe w przyszłości – podkreśla Grzegorz Mroczek, wiceprezes CREAM Property Advisors.


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.