...

Komentarz Rynkowy: między właścicielem a najemcą

Jakub Kaźmierczak, dyrektor działu property & asset management

Czas pandemii jest bardzo trudny dla rynku handlowego, a rola zarządcy i asset managera okazuje się być jedną z najważniejszych w tym okresie. Zarządcy muszą dbać o interesy swoich klientów, nie zaniedbując przy tym relacji z partnerami – sieciami handlowymi.

Najemcy bardzo mocno ucierpieli z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu sklepów poszczególnych branż, dlatego należy zrozumieć ich sytuację i frustrację. Z kolei właściciele centrów handlowych nie są wcale w lepszej sytuacji.

Rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 roku zawiesza umowy najmu, co powoduje, że w okresach lockdownu przychody z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych dramatycznie spadają. Z drugiej strony centra handlowe nadal pozostają otwarte, w związku z tym podstawowe koszty utrzymania obiektów handlowych: sprzątanie, ochrona, utrzymanie sprawnej infrastruktury technicznej, oświetlenie i ogrzewanie, muszą być ponoszone.

Nie można również zapominać o nowych obciążeniach związanych z utrzymaniem reżimu sanitarnego. Do tego dochodzą spłaty zobowiązań kredytowych. Kluczowe dla zarządcy jest więc zrozumienie potrzeb najemców, wyjście im naprzeciw i jednocześnie zadbanie o interesy właściciela nieruchomości. Wspieramy najemców w ich działaniach m.in. poprzez negocjacje z właścicielami dotyczące warunków dalszego funkcjonowania sklepów w obiektach, aktywny marketing przez aplikacje mobilne centrów handlowych oraz za pośrednictwem portali społecznościowych, akcje typu prosale. Walczymy również o powrót do odwiedzalności sprzed pandemii w ramach obowiązujących norm sanitarnych i przyłączamy się do działań, których celem jest ponowne uruchomienie niedzielnego handlu oraz rozkręcenie popytu.

Natomiast dzięki usłudze CNC (Cream NOI Control) optymalizujemy koszty utrzymania nieruchomości ponoszone przez właściciela. W tym obszarze nadal jest bardzo duży potencjał. Kilkadziesiąt audytów nieruchomości wykonanych do tej pory przez CREAM Property Advisors pokazuje jak wiele jest do zrobienia w tym obszarze. Dzięki zaproponowanym przez nasz zespół działaniom da się wygenerować znaczne oszczędności i jednocześnie wzmocnić wartość projektów. Zapraszamy do współpracy wszystkich właścicieli nieruchomości, również biurowych – audyty robimy niezależnie od usługi zarządzania.

Nieruchomości, którymi zarządzamy, są również bardzo uważnie przez nas obserwowane, co pozwala nam zaproponować strategiczne zmiany, aby projekty nie traciły na atrakcyjności i były bardzo dobrze przygotowane na postpandemiczną rzeczywistość.


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.