...

Portfolio category: Park handlowy

Galeria Radomsko in Radomsko

Galeria Radomsko to nazwa handlowa projektu zagospodarowania nieruchomości, obejmującego swoim zasięgiem teren dawnego zakładu przemysłowego, zawierający się między ulicami: Narutowicza, Kościuszki i Reymonta, na którym obecnie znajdują się między innymi sklepy wielkopowierzchniowe Intermarche i Bricomarche, a także pawilon handlowy ze sklepami takimi jak Reserved, House, Cropp, Sinsay, CCC i NEONET.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.