...

Wody Polskie wybrały Żelazną 59a

Wody Polskie wybrały Żelazną 59a

Biurowa część grupy CREAM Property Advisors wynajęła 6 tys. mkw. powierzchni w budynku Żelazna 59a w Warszawie.

Najemcą biurowca zostało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które z początkiem października przejęło wynajętą powierzchnię. Proces podpisania umowy najmu koordynował zespół w składzie: Wojciech Władziński i Adam Ambroziak.

– Podpisanie tak dużej umowy w obecnej sytuacji to ambitne osiągnięcie, zwłaszcza że firmy przeprowadzają rewizje kosztów operacyjnych i zaczynają raczej szukać podnajemców na wynajęte wcześniej biura niż rozglądają się za nowym miejscem – mówi Wojciech Władziński, Property Broker z działu biurowego w CREAM Property Advisors.

– Powierzchnie w Centrum Biznesowym Żelazna 59a oddajemy w pełni urządzone i umeblowane. Oferujemy moduły od 60 do 250 mkw. wraz umowami najmu nawet na 24 miesiące. Ta oferta cieszy się przede wszystkim zainteresowaniem małych i średnich firm. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że została doceniona również przez dużą spółkę Skarbu Państwa – mówi Michał Witkowski, Business Development Director z firmy Platinum Towers Management, która jest właścicielem obiektu.


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.