Marketing centrów handowych

C-RTM

CREAM Real Time Marketing
CREAM Property Advisors świadczy także usługi związane z doradztwem marketingowym dla centrów handlowych. Na czas odmrażania polskiej gospodarki po pandemii choroby COVID-19 firma przygotowała nowe celowane narzędzie marketingowe C-RTM, czyli CREAM Real Time Marketing.

Program ten opiera się na analizie obiektu handlowego pod względem czterech kluczowych czynników w marketingu projektów po okresie wstrzymania handlu i zaproponowaniu konkretnych rozwiązań, których zadaniem są:

 • skuteczna komunikacja z klientami m.in. o bezpieczeństwie przestrzeni zakupowej,

 • podniesienie konwersji wizyt na zakupy,

 • wykorzystanie i wzmocnienie efektu ROPO (research online, purchase offline),

 • stworzenie nowych możliwości w zakresie marketingu z uwzględnieniem digitalizacji centrum i współpracy z najemcami w zakresie tworzenia oferty centrum.

CZTERY FILARY C-RTM

FILAR #1

BEZPIECZEŃSTWO
przede wszystkim

FILAR #2

Ścisła
WSPÓŁPRACA MARKETINGOWA
na linii zarządca-najemcy

FILAR #3

Innowacyjne
ROZWIĄZANIA MARKETINGOWE

FILAR #4

DIGITALIZACJA
centrów handlowych

CO OFERUJEMY?

Projekt C-RTM jest poprzedzony analizą marketingową danego centrum, jego otoczenia, profilu klientów i konkurencji, wskaźników osiąganych przez centrum oraz specyfiki galerii. Analiza uwzględnia również obecne uwarunkowania rynkowe, a także kondycję centrum handlowego.

Bezpieczeństwo

 • Propozycja działań marketingowych w zakresie bezpieczeństwa i zachowania reżimu sanitarnego przy otwieraniu kolejnych aktywności w Centrum Handlowym
 • Przygotowanie propozycji celowanych akcji marketingowych z konkretnymi najemcami – akcje mają na celu zwiększenie konwersji wizyt na koszyk zakupowy i wydłużeniu odwiedzin
 • Audyt komunikacji marketingowej CH do klienta i najemców w zakresie bezpieczeństwa centrum handlowego oraz propozycja konkretnych rozwiązań w tym zakresie
 • Przygotowanie propozycji celowanych akcji marketingowych z konkretnymi najemcami – akcje mają na celu zwiększenie konwersji wizyt na koszyk zakupowy i wydłużeniu odwiedzin
 • Jeśli nie event, to co? Przedstawimy najnowsze rozwiązania marketingowe na trudne czasy
 • Działania marketingowe przy niskim budżecie
 • Zaproponowanie rozwiązań związanych z cyfrową promocją centrum handlowego
 • Pomoc przy wprowadzaniu aplikacji dla centrów handlowych zastępujących tradycyjne formy np. kart lojalnościowych
 • Integracja kanału tradycyjnego i online w centrum handlowym