Asset & Property Management

Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami

NASZA FILOZOFIA

Działamy według zasady: myślenie właścicielskie – doświadczenie inwestorskie – podejście eksperckie
Poza usługami dotyczącymi strategicznego zarządzania obiektami oferujemy wszystkie pozostałe elementy:
  • bieżące zarządzanie obiektami
  • zarządzanie techniczne
  • usługi windykacyjne oraz księgowo-finansowe

ZAKRESY DZIAŁAŃ

poszczególnych działów

opracowywanie biznesplanów i określanie celów / wyników

maksymalizację wartości nieruchomości oraz zwrotu z inwestycji

badania rynku, analiza danych i prognozowanie wyników

ocenę nieruchomości i określanie stawek czynszowych

koordynację pracy wszystkich działów zaangażowanych w projekt

rozliczanie opłat wspólnych, czynszu od obrotu, mediów

indeksacja opłat

przygotowywanie budżetu OPEX, CAPEX, MAREX

analiza NOI

przygotowywanie dodatkowych raportów i analiz

bieżące zarządzanie obiektami

stałą współpracę z najemcami

wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla obiektów

opracowywanie budżetów kosztów wspólnych oraz ich właściwe rozliczanie

krótkoterminowy wynajem powierzchni m.in. pod standy/kioski, reklamę etc.

przygotowywanie raportów oraz budżetów dla klientów oraz innych instytucji np. banków, najemców etc.

zarządzanie umowami serwisowymi

przygotowanie, kontrola i realizacja planów napraw

współpraca z dostawcami oraz firmami serwisowymi

okresowe przeglądy techniczne oraz systemów bezpieczeństwa

optymalizacja kosztów zarządzania technicznego

utrzymanie stanu technicznego nieruchomości na odpowiednim poziomie

księgowa i podatkowa obsługa inwestycji

prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z krajowymi regulacjami

księgowość wg standardów międzynarodowych

standardy raportowania na międzynarodowe giełdy papierów wartościowych

dekretowanie i księgowanie dokumentów

przygotowanie deklaracji podatkowych w oparciu o krajowe regulacje

przygotowanie sprawozdań finansowych według krajowych i zagranicznych standardów - GAAP

obsługa kontroli podatkowych I audytów zewnętrznych

efektywna windykacja należności

bieżąca kontrola poziomu zobowiązań

negocjowanie spłaty zobowiązań

monitorowanie działań organów windykacyjnych

gromadzenie gwarancji bankowych oraz wszelkich innych rodzajów zabezpieczeń

Asset Management

opracowywanie biznesplanów i określanie celów / wyników

maksymalizację wartości nieruchomości oraz zwrotu z inwestycji

badania rynku, analiza danych i prognozowanie wyników

ocenę nieruchomości i określanie stawek czynszowych

koordynację pracy wszystkich działów zaangażowanych w projekt

rozliczanie opłat wspólnych, czynszu od obrotu, mediów

indeksacja opłat

przygotowywanie budżetu OPEX, CAPEX, MAREX

analiza NOI

przygotowywanie dodatkowych raportów i analiz

Zarządzanie Nieruchomościami

bieżące zarządzanie obiektami

stałą współpracę z najemcami

wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla obiektów

opracowywanie budżetów kosztów wspólnych oraz ich właściwe rozliczanie

krótkoterminowy wynajem powierzchni m.in. pod standy/kioski, reklamę etc.

przygotowywanie raportów oraz budżetów dla klientów oraz innych instytucji np. banków, najemców etc.

Dział Techniczny

zarządzanie umowami serwisowymi

przygotowanie, kontrola i realizacja planów napraw

współpraca z dostawcami oraz firmami serwisowymi

okresowe przeglądy techniczne oraz systemów bezpieczeństwa

optymalizacja kosztów zarządzania technicznego

utrzymanie stanu technicznego nieruchomości na odpowiednim poziomie

Dział Finansowy

księgowa i podatkowa obsługa inwestycji

prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z krajowymi regulacjami

księgowość wg standardów międzynarodowych

standardy raportowania na międzynarodowe giełdy papierów wartościowych

dekretowanie i księgowanie dokumentów

przygotowanie deklaracji podatkowych w oparciu o krajowe regulacje

przygotowanie sprawozdań finansowych według krajowych i zagranicznych standardów - GAAP

obsługa kontroli podatkowych I audytów zewnętrznych

Dział Windykacji

efektywna windykacja należności

bieżąca kontrola poziomu zobowiązań

negocjowanie spłaty zobowiązań

monitorowanie działań organów windykacyjnych

gromadzenie gwarancji bankowych oraz wszelkich innych rodzajów zabezpieczeń

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW

działu Asset Management
null

Tomasz Chrabałowski

Finance Department Director
tel. +48 721 333 933
email: tomasz.chrabalowski@cream-advisors.pl

null

Tomasz Torłop

Technical Director
tel. +48 691 528 989
email: tomasz.torlop@cream-advisors.pl

null

Robert Żurek

Business Development Director
tel. +48 784 084 118
email: robert.zurek@cream-advisors.pl

null

Aleksandra Sadłek

Asset Manager
tel. +48 693 528 989
email: aleksandra.sadlek@cream-advisors.pl