Asset & Property Management

Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami

NASZA FILOZOFIA

Działamy według zasady: myślenie właścicielskie – doświadczenie inwestorskie – podejście eksperckie
Poza usługami dotyczącymi strategicznego zarządzania obiektami oferujemy wszystkie pozostałe elementy:
  • bieżące zarządzanie obiektami
  • zarządzanie techniczne
  • usługi windykacyjne oraz księgowo-finansowe

ZAKRESY DZIAŁAŃ

poszczególnych działów

opracowywanie biznesplanów i określanie celów / wyników

maksymalizację wartości nieruchomości oraz zwrotu z inwestycji

badania rynku, analiza danych i prognozowanie wyników

ocenę nieruchomości i określanie stawek czynszowych

koordynację pracy wszystkich działów zaangażowanych w projekt

rozliczanie opłat wspólnych, czynszu od obrotu, mediów

indeksacja opłat

przygotowywanie budżetu OPEX, CAPEX, MAREX

analiza NOI

przygotowywanie dodatkowych raportów i analiz

bieżące zarządzanie obiektami

stałą współpracę z najemcami

wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla obiektów

opracowywanie budżetów kosztów wspólnych oraz ich właściwe rozliczanie

krótkoterminowy wynajem powierzchni m.in. pod standy/kioski, reklamę etc.

przygotowywanie raportów oraz budżetów dla klientów oraz innych instytucji np. banków, najemców etc.

zarządzanie umowami serwisowymi

przygotowanie, kontrola i realizacja planów napraw

współpraca z dostawcami oraz firmami serwisowymi

okresowe przeglądy techniczne oraz systemów bezpieczeństwa

optymalizacja kosztów zarządzania technicznego

utrzymanie stanu technicznego nieruchomości na odpowiednim poziomie

księgowa i podatkowa obsługa inwestycji

prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z krajowymi regulacjami

księgowość wg standardów międzynarodowych

standardy raportowania na międzynarodowe giełdy papierów wartościowych

dekretowanie i księgowanie dokumentów

przygotowanie deklaracji podatkowych w oparciu o krajowe regulacje

przygotowanie sprawozdań finansowych według krajowych i zagranicznych standardów - GAAP

obsługa kontroli podatkowych I audytów zewnętrznych

efektywna windykacja należności

bieżąca kontrola poziomu zobowiązań

negocjowanie spłaty zobowiązań

monitorowanie działań organów windykacyjnych

gromadzenie gwarancji bankowych oraz wszelkich innych rodzajów zabezpieczeń

Asset Management

opracowywanie biznesplanów i określanie celów / wyników

maksymalizację wartości nieruchomości oraz zwrotu z inwestycji

badania rynku, analiza danych i prognozowanie wyników

ocenę nieruchomości i określanie stawek czynszowych

koordynację pracy wszystkich działów zaangażowanych w projekt

rozliczanie opłat wspólnych, czynszu od obrotu, mediów

indeksacja opłat

przygotowywanie budżetu OPEX, CAPEX, MAREX

analiza NOI

przygotowywanie dodatkowych raportów i analiz

Zarządzanie Nieruchomościami

bieżące zarządzanie obiektami

stałą współpracę z najemcami

wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla obiektów

opracowywanie budżetów kosztów wspólnych oraz ich właściwe rozliczanie

krótkoterminowy wynajem powierzchni m.in. pod standy/kioski, reklamę etc.

przygotowywanie raportów oraz budżetów dla klientów oraz innych instytucji np. banków, najemców etc.

Dział Techniczny

zarządzanie umowami serwisowymi

przygotowanie, kontrola i realizacja planów napraw

współpraca z dostawcami oraz firmami serwisowymi

okresowe przeglądy techniczne oraz systemów bezpieczeństwa

optymalizacja kosztów zarządzania technicznego

utrzymanie stanu technicznego nieruchomości na odpowiednim poziomie

Dział Finansowy

księgowa i podatkowa obsługa inwestycji

prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z krajowymi regulacjami

księgowość wg standardów międzynarodowych

standardy raportowania na międzynarodowe giełdy papierów wartościowych

dekretowanie i księgowanie dokumentów

przygotowanie deklaracji podatkowych w oparciu o krajowe regulacje

przygotowanie sprawozdań finansowych według krajowych i zagranicznych standardów - GAAP

obsługa kontroli podatkowych I audytów zewnętrznych

Dział Windykacji

efektywna windykacja należności

bieżąca kontrola poziomu zobowiązań

negocjowanie spłaty zobowiązań

monitorowanie działań organów windykacyjnych

gromadzenie gwarancji bankowych oraz wszelkich innych rodzajów zabezpieczeń

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW

działu Asset Management
null

Jakub Kaźmierczak

Dyrektor działu Property Management

Jakub Kaźmierczak

Dyrektor działu Property Management

Posiada 16-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora operacyjnego w firmie JLL i sprawował nadzór nad działem zarządzania sektora nieruchomości handlowych w Polsce. Pracował również jako Key Account Manager w firmie CBRE. Pracował również dla takich firm, jak: Colliers International, Portico Investment czy Apsys Polska.

W swojej karierze był odpowiedzialny za nadzór nad galeriami Forum Gliwice, Pasaż Świętokrzyski, Galeria Wisła czy Ogrody w Elblągu, zarządzanie kompleksem biurowym Platinium Business Park oraz portfelami parków handlowych należącymi do PKO TFI czy Newbridge. Ukończył Uniwersytet Warszawski na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz zarządzanie nieruchomościami w Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada licencję zarządcy nieruchomości.

null

Anna Rogalska

Property Manager

Anna Rogalska

Property Manager

Anna Rogalska has been involved with the real estate market for the last 13 years, having started her career at Inter IKEA. Later she went on to work in the property department at Apsys Polska, where she was responsible for shopping centres with a combined space of 400,000 sqm GLA.

Most recently, she worked at JLL, where she was responsible for liaising with one of the company's key clients. While at Apsys, she successfully introduced a property reporting project to the department. Anna holds a property manager's licence and a project manager certificate accredited by the PRINCE2 Foundation.

null

Tomasz Chrabałowski

Dyrektor Działu Finansowego

Tomasz Chrabałowski

Dyrektor Działu Finansowego

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania i finansów oraz kontroli kosztów. W czasie swojej dotychczasowej kariery zawodowej współpracował m.in. z firmą Apsys Polska oraz spółką Multi Poland z sektora nieruchomości handlowych, firmą outsourcingową Accace oraz z pracownią architektoniczną – Grupa 5 Architekci.

Jest członkiem Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Posiada także akredytację do sporządzania raportów według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

null

Tomasz Torłop

Dyrektor Działu Technicznego

Tomasz Torłop

Dyrektor Działu Technicznego

Tomasz Torłop has worked for 15 years in real estate. Prior to joining CREAM Property Advisors, he worked at EPP as a technical director with responsibility for property and technical management at the Galeria Młociny shopping centre in Warsaw.

He managed a varied portfolio of commercial and office properties of First Property Group and was a director of the CH Skorosze shopping centre. Tomasz graduated in property management and automatic control and robotics from Politechnika Gdańsk University of Technology.

null

Robert Żurek

Business Development Director, CNC Project Director

Robert Żurek

Business Development Director, CNC Project Director

Experienced manager in the scope of real estate technical support (project development, cost optimization, raising the standard, renovations and repairs, technical audits). He has excellent knowledge of the real estate sector backed up with over 20 years of experience in Polish and international development companies.

Robert worked for 10 years for Echo Investment, initially dealing with location marketing analyses (3 years) and then creating SPV dedicated to the asset and property management service for all Echo properties (26 projects, over 350.000 sqm, Offices, Shopping Centres, Apartments), taking the position of Managing Director. In addition, Robert worked, among others for Profit Development S.A., Caelum Development, JLL. He has got a state license for Real Estate Agent (no. 14389) and for Property Managers (no. 13081).

null

Izabela Burzyńska

Debt Collection Manager

Izabela Burzyńska

Debt Collection Manager

Izabela Burzyńska rozpoczęła karierę zawodową 13 lat temu. Od początku swojej drogi zawodowej zajmuje się oceną sytuacji finansowo-ekonomicznej podmiotów rynkowych, windykacją należności w zakresie MSP, restrukturyzacją wierzytelności, negocjacjami z dłużnikami oraz obsługą posprzedażową umów leasingowych.

Przed dołączeniem do CREAM Property Advisors pracowała jako specjalista ds. ryzyka i windykacji oraz specjalista ds. obsługi nieruchomości DNB Assets Holdco i DNB Bank Polska. Ukończyła Uniwersytet Warszawski na kierunkach: Informatyka i ekonometria oraz Gospodarka przestrzenna.

null

Jakub Czerwiński

SAP Manager

Jakub Czerwiński

SAP Manager

Jakub Czerwiński pracuje w CREAM Property Advisors od 8 lat. Zajmuje stanowisko SAP Administratora i nadzoruje pracę zespołu dedykowanego obsłudze systemu SAP. Ponadto do jego obowiązków należy bieżące administrowanie systemem SAP, wdrażanie nowych klientów i rozwijanie funkcjonalności systemu SAP.

Jakub czuwa również nad jakością przygotowywanych raportów oraz poprawnością wystawionych faktur. Ukończył Uczelnię Łazarskiego na kierunku Zarządzanie.