Przygotuj nieruchomość do sprzedaży

INFORMACJE OGÓLNE

SellMe – co to takiego?
Usługa Sell Me polega na przygotowaniu analizy dwóch ważnych aspektów działania nieruchomości: prawnego oraz komercyjnego (tzw. raportu red flag).

Jej zadaniem jest wskazanie kwestii wymagających szczególnego nadzoru przed planowaną sprzedażą obiektu. Analiza ma również zarekomendować rozwiązania w celu usunięcia ujawnionych ryzyk i tzw. deal breakerów poprzez stworzenie wytycznych dla zarządców, asset managerów oraz działu leasingu.

Dzięki temu można uniknąć obniżenia wartości  nieruchomości w procesie sprzedaży lub wyceny, a poprzez podjęcie zaleconych działań podnieść ich wartość. Najlepszym momentem do wdrożenia usługi Sell Me jest okres przedłużeń 5- lub 10-letnich umów najmu.

Nad usługą Sell Me pracują analitycy i eksperci z wieloletnim doświadczeniem w pracy z nieruchomościami komercyjnymi oraz prawnicy specjalizujący się w transakcjach M&A.

JAK TO DZIAŁA?

przygotuj nieruchomość do sprzedaży
null

Zwiększenie wartości nieruchomości przed sprzedażą

null

Analiza umów najmu pod kątem audytu sprzedażowego nieruchomości

null

Wskazanie zagrożeń komercyjnych do wyeliminowania oraz zbudowanie modelu szacowanego poziomu czynszu rynkowego

null

Obsługa prawna