...
[:en]

Purchasing and selling commercial space

Full range of  property management services
CREAM Property Advisors are an experienced team specialising in leasing process management and sales of office space, buildings, and investment areas.

We provide comprehensive business solutions, including advice on the relocation process, market research, property analysis, and project management.

We offer services for identifying, leasing, purchasing and selling office space, buildings, and plots. We assist investors with purchasing and sales transactions to generate revenue from property.

RANGE OF SERVICES

of the property leasing and sales team

Property sales

advice on selling commercial properties

advice on selling investment areas

strategic consultations on property portfolios

market research

competitor analysis

due diligence reporting

legal services for transactions

seeking investment partners and fundraising

negotiating contract terms and conditions

optimising operational costs

property management

Services for investors

identifying and purchasing revenue-generating properties

purchasing office space

purchasing buildings and investment areas

mediation in buying investment portfolios

negotiating contract terms and conditions

legal services for transactions

market research

due diligence reporting

seeking investment partners and fundraising

PROFESSIONAL TEAM

office space lease department
null

Andrzej Włodarski

Managing Partner – CREAM OFFICES
tel. +48 502 754 263
email: andrzej.wlodarski@cream-offices.pl

null

Adam Ambroziak

Agency Director – CREAM OFFICES
tel. +48 518 430 434
email: adam.ambroziak@cream-offices.pl

null

Przemek Piekałkiewicz

Office Agency Director – CREAM OFFICES
tel. +48 602 648 069
email: przemek.piekalkiewicz@cream-offices.pl

null

Daria Chacińska

Property Broker – CREAM OFFICES
tel. +48 885 107 900
email: daria.chacinska@cream-offices.pl

null

Wojciech Władziński

Property Broker – CREAM OFFICES
tel. +48 885 109 200
email: wojciech.wladzinski@cream-offices.pl

null

Remigiusz Fulara

Property Broker – CREAM OFFICES
tel. +48 885 109 500
email: remigiusz.fulara@cream-offices.pl

[:pl]

Zakup i sprzedaż nieruchomości

Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami
CREAM Property Advisors to zespół doświadczonych doradców specjalizujących się w zarządzaniu procesami wynajmu oraz sprzedaży powierzchni biurowych, budynków oraz gruntów inwestycyjnych.

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania biznesowe w zakresie doradztwa w procesie relokacji, badań rynku, analizy nieruchomości czy kierownictwa projektu.

Świadczymy usługi w dziedzinie identyfikacji, wynajmu, kupna i sprzedaży powierzchni biurowych, budynków oraz działek. Wspieramy inwestorów w transakcjach zakupu i sprzedaży generujących dochód nieruchomości.

ZAKRES DZIAŁANIA

zespołu działu inwestycyjnego

Sprzedaż nieruchomości

doradztwo w sprzedaży nieruchomości komercyjnych

doradztwo w sprzedaży gruntów inwestycyjnych

doradztwo strategiczne w zakresie portfela nieruchomości

badanie rynku

analiza konkurencji

raport due diligence

obsługa prawna transakcji

poszukiwanie partnerów inwestycyjnych i źródeł finansowania

negocjacje warunków umowy

optymalizacja kosztów eksploatacyjnych

zarządzanie nieruchomościami

Usługi dla inwestorów

identyfikacja i kupno nieruchomości generujących dochód

zakup powierzchni biurowych

zakup budynków i gruntów inwestycyjnych

pośrednictwo w kupnie portfeli inwestycyjnych

negocjacje warunków umowy

obsługa prawna transakcji

badanie rynku

raport due diligence

poszukiwanie partnerów inwestycyjnych i źródeł finansowania

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW

działu inwestycyjnego
null

Andrzej Włodarski

Managing Partner – CREAM OFFICES
tel. +48 502 754 263
email: andrzej.wlodarski@cream-offices.pl

null

Adam Ambroziak

Agency Director – CREAM OFFICES
tel. +48 518 430 434
email: adam.ambroziak@cream-offices.pl

null

Przemek Piekałkiewicz

Office Agency Director – CREAM OFFICES
tel. +48 602 648 069
email: przemek.piekalkiewicz@cream-offices.pl

null

Daria Chacińska

Property Broker – CREAM OFFICES
tel. +48 885 107 900
email: daria.chacinska@cream-offices.pl

null

Wojciech Władziński

Property Broker – CREAM OFFICES
tel. +48 885 109 200
email: wojciech.wladzinski@cream-offices.pl

null

Remigiusz Fulara

Property Broker – CREAM OFFICES
tel. +48 885 109 500
email: remigiusz.fulara@cream-offices.pl

[:]
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.