...
[:en]

Office space leasing

Purchasing and selling commercial space

CREAM Property Advisors is a team of consultants who specialise in the management and lease of office space.

We provide a full range of business solutions including advising on relocations, market research, and property analysis as well as project management.

We offer management services as well as valuations for both office and retail buildings. We also run projects for the purchase of land, interior design, general contractor works, building projects and multi discipline projects.

OFFICE SPACE LEASING

Range of services of the office leasing team offers

Tenant Representation

reports on the office market

contract analysis in regard to renegotiations and costs borne by the client

commercial-financial, technical and legal negotiations

supporting the design department (arangement analysis, workplace solutions), interior design, general contractor works and multidisciplinary projects

coordinating additional services: design, furniture, IT, relocations

Landlord representation

drawing up a detailed strategy for a building

marketing and PR

presenting properties to potential tenants/buyers - multimedia as well as on site viewings

making use of direct communication tools to contact potential tenants

supporting the legal department in preparing the necessary documentation to commercialise a property

supporting the design department in preparing interior arrangements in regard to cost and attractiveness for the tenant

communication up-to-date information on the current market situation and trends

reporting activities as well as marketing meetings

PURCHASING AND SELLING COMMERCIAL SPACE

Range of services of the property leasing and sales team

Property sales

advice on selling commercial properties

advice on selling investment areas

strategic consultations on property portfolios

market research

competitor analysis

due diligence reporting

legal services for transactions

seeking investment partners and fundraising

negotiating contract terms and conditions

optimising operational costs

property management

Services for investors

identifying and purchasing revenue-generating properties

purchasing office space

purchasing buildings and investment areas

mediation in buying investment portfolios

negotiating contract terms and conditions

legal services for transactions

market research

due diligence reporting

seeking investment partners and fundraising

PROFESSIONAL TEAM

office space lease department
null

Andrzej Włodarski

Managing Partner – CREAM OFFICES
tel. +48 502 754 263
email: andrzej.wlodarski@cream-offices.pl

null

Adam Ambroziak

Agency Director – CREAM OFFICES
tel. +48 518 430 434
email: adam.ambroziak@cream-offices.pl

null

Przemek Piekałkiewicz

Office Agency Director – CREAM OFFICES
tel. +48 602 648 069
email: przemek.piekalkiewicz@cream-offices.pl

null

Daria Chacińska

Property Broker – CREAM OFFICES
tel. +48 885 107 900
email: daria.chacinska@cream-offices.pl

null

Wojciech Władziński

Property Broker – CREAM OFFICES
tel. +48 885 109 200
email: wojciech.wladzinski@cream-offices.pl

null

Remigiusz Fulara

Property Broker – CREAM OFFICES
tel. +48 885 109 500
email: remigiusz.fulara@cream-offices.pl

[:pl]

Wynajem powierzchni biurowych

Zakup i sprzedaż nieruchomości

CREAM Property Advisors to zespół doświadczonych doradców specjalizujących się w zarządzaniu procesami wynajmu oraz sprzedaży powierzchni biurowych, budynków oraz gruntów inwestycyjnych.

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania biznesowe w zakresie doradztwa w procesie relokacji, badań rynku, analizy nieruchomości czy kierownictwa projektu.

Świadczymy usługi w dziedzinie identyfikacji, wynajmu, kupna i sprzedaży powierzchni biurowych, budynków oraz działek. Wspieramy inwestorów w transakcjach zakupu i sprzedaży generujących dochód nieruchomości.

WYNAJEM POWIERZCHNI BIUROWYCH

Zakres działań zespołu wynajmu i sprzedaży nieruchomości

Reprezentacja najemcy

raporty o rynku nieruchomości biurowych

analiza obowiązującej umów najmu pod kątem renegocjacji oraz analiza opłat ponoszonych przez klienta

negocjacje komercyjne-finansowe, techniczne i prawne

wsparcie działu projektowego (analiza aranżacji, workplace solutions), projekt wnętrz, wykonawcze i projekty wielobranżowe

koordynacja usług dodatkowych: design, meble, usługi IT, przeprowadzka

Reprezentacja wynajmującego

opracowanie szczegółowej strategii dla budynku

działania marketingowe i PR

prezentacje nieruchomości potencjalnym najemcom/nabywcom - multimedialne oraz wizje lokalne

wykorzystanie narzędzi bezpośredniej komunikacji w dotarciu do potencjalnych najemców

wsparcie działu prawnego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji w trakcie procesu komercjalizacji

wsparcie działu projektowego w przygotowaniu planów aranżacji, weryfikacji pod kątem kosztów i atrakcyjności dla najemcy

przekazywanie aktualnych informacji dotyczących sytuacji oraz trendów rynkowych

raportowanie działań oraz spotkania marketingowe

ZAKUP I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zakres działania zespołu działu inwestycyjnego

Sprzedaż nieruchomości

doradztwo w sprzedaży nieruchomości komercyjnych

doradztwo w sprzedaży gruntów inwestycyjnych

doradztwo strategiczne w zakresie portfela nieruchomości

badanie rynku

analiza konkurencji

raport due diligence

obsługa prawna transakcji

poszukiwanie partnerów inwestycyjnych i źródeł finansowania

negocjacje warunków umowy

optymalizacja kosztów eksploatacyjnych

zarządzanie nieruchomościami

Usługi dla inwestorów

identyfikacja i kupno nieruchomości generujących dochód

zakup powierzchni biurowych

zakup budynków i gruntów inwestycyjnych

pośrednictwo w kupnie portfeli inwestycyjnych

negocjacje warunków umowy

obsługa prawna transakcji

badanie rynku

raport due diligence

poszukiwanie partnerów inwestycyjnych i źródeł finansowania

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW

działu wynajmu powierzchni biurowych
null

Andrzej Włodarski

Managing Partner – CREAM OFFICES
tel. +48 502 754 263
email: andrzej.wlodarski@cream-offices.pl

null

Adam Ambroziak

Agency Director – CREAM OFFICES
tel. +48 518 430 434
email: adam.ambroziak@cream-offices.pl

null

Wojciech Władziński

Property Broker – CREAM OFFICES
tel. +48 885 109 200
email: wojciech.wladzinski@cream-offices.pl

[:]
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.