Profesjonaliści związani z rynkiem nieruchomości komercyjnych

Zespół

Contact Info

Senior Leasing Manager

joanna.bieniek@cream-advisors.pl+48 513 067 349

Joanna Bieniek

Joanna Bieniek posiada ponad 10-letnie doświadczenie na polskim rynku handlowym.

Do jej obowiązków należy negocjowanie i renegocjowanie umów najmu oraz całościowa kontrola procesu najmu. Joanna obsługiwała takie centra jak: Galeria Posnania w Poznaniu, Manufaktura w Łodzi, Galeria Katowicka w Katowicach, park handlowy Futura w Krakowie oraz 7 projektów Newbridge Poland.

Joanna ukończyła Ekonomię i Stosunki Międzynarodowe z tytułem magistra Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.