Profesjonaliści związani z rynkiem nieruchomości komercyjnych

Zespół

Contact Info

Ekspert ds HVAC

robert.wrzosek@cream-advisors.pl+48 601 224 622

Robert Wrzosek

Robert jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej.

W swojej ponad 15-letniej karierze zawodowej zdobywał doświadczenie m.in. w jednostkach badawczo-rozwojowych oraz biurach projektowych, gdzie współpracował przy prestiżowych projektach.

Doświadczenie z zarządzania projektami zdobywał przy realizacji wielu obiektów przy pozyskaniu funduszy unijnych oraz przy wdrażaniu projektów pro energooszczędnościowych. Z racji wieloletniego doświadczenia w zakresie nadzoru i opieki nad infrastrukturą techniczną obiektów (instalacje HVAC, BMS i elektrycznych) wyspecjalizował się w zakresie rozwiązywania problemów technicznych oraz wdrażania rozwiązań i systemów energooszczędnościowych.