Profesjonaliści związani z rynkiem nieruchomości komercyjnych

Zespół

Robert Żurek

Związany z rynkiem nieruchomości blisko 25 lat.

Posiada doświadczenie eksperckie na rynku nieruchomości, w obszarach: asset management, property management i facility management. Posiada licencję agenta nieruchomości oraz zarządcy nieruchomości.

Robert przez 10 lat pracował w Echo lnvestment, zajmując się początkowo analizami marketingowymi lokalizacji, a następnie tworzył spółki celowe do obsługi asset i property management dla wszystkich nieruchomości Echo (26 projektów, ponad 350 tys. mkw., biura, centra handlowe, apartamenty) na stanowisku dyrektora zarządzającego. Ponadto Robert w branży nieruchomości pracował m.in. dla Profit Development, Caelum Development, JLL, zaś dodatkowo był związany z branżą energetyczną w obszarze niekonwencjonalnych źródeł energii (kogeneracja, fotowoltaika), gdzie m.in. jako prezes zarządu przez około cztery lata prowadził spółkę Bioelektrownia Hydropol 4 Sp. z o.o.