Profesjonaliści związani z rynkiem nieruchomości komercyjnych

Zespół

Contact Info

Ekspert ds ubezpieczeń i podatków

jacek.ceglowski@cream-advisors.pl+48 691 524 888

Jacek Cegłowski

Jacek Cegłowski ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu i doradztwie dla sektora nieruchomości komercyjnych.

Restrukturyzował i optymalizował duże projekty w branży nieruchomości komercyjnych oraz duże firmy handlowe na zlecenie właścicieli i banków finansujących. Koordynował transakcje dotyczące nieruchomości komercyjnych w Polsce oraz sprzedaży aktywów bankowych zabezpieczonych hipotecznie. Przeprowadzał audyty i restrukturyzacje projektów dla dużych sieci handlowych oraz nieruchomości komercyjnych dla Raiffeisen Bank.